SİVİL TOPLUM DİYALOĞU

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Merkezi Finans ve İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Dördüncü Dönemi : Türkiye’nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplam destek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılan ortaklık sayısı yaklaşık 600 ‘e ulaşıyor.

AB BOYUTUYLA GİRİŞİMCİLİK GELİŞİMİ PROJESİ

Kategori:

Proje Yürütücüsü
Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği (Türkiye)
Ortak Kurumlar ve Ülkeleri
Aydın Genç İşadamları Derneği (Türkiye), Razvojni Center Orodjarstvva Slovenije (Slovenya), Fundacja Rozwoju Regionow (Polonya), Asociace Malych A Strednich Podniku a Zivnostniku (Çek Cumhuriyeti), Molise Verso Il 2000 Scrl (İtalya)
Proje Süresi
15 Ay
Uygulama Şehirleri ve Bütçe
Aydın, İstanbul (Türkiye), Celje (Slovenya), Kraków (Polonya), Larissa (Yunanistan), Prague (Çek Cumhuriyeti) , Molisa (İtalya)
Bütçe
143.128,78 Avro

AMAÇ

İşletme ve sanayi politikaları konusunda Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞLICA ETKINLIKLER

  • Coğrafi işaret ile proje ortağı ülkelerdeki yerel ürünler ve girişimcilerin mevcut durumu analiz edilip karşılaştırmalar yapılıyor.
  • Girişimcilere yönelik bir rehber hazırlanıyor.
  • Yerel ürünlere ilişkin gerçekleştirilecek mevcut durum analizi raporu hazırlanıyor.
  • Türkiye, Slovenya, Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’daki proje ortakları arasında toplam 6 çalışma ziyareti düzenleniyor.
  • Aydın’da sektör bazlı girişimcilik çalıştayı gerçekleştiriliyor.
  • Lise ve üniversite öğrencileri için girişimcilik seminerleri yapılıyor.
  • “Yerel ürünler ve coğrafi işaretler ile girişimcilik fırsatları” ile “Başarı hikayeleri” konularında panelleri düzenleniyor.
  • İstanbul’da girişimcilik ağı toplantısı yapılıyor.
  • İnternet sitesi ve görünürlük malzemeleri ile projenin tanıtımı ve görünürlüğü sağlanıyor.