MARKAYDER HAKKINDA

peri_banu

BAŞKANIN MESAJI

Gelişen ve değişen dünya koşullarında kazananların kazanamayanlardan farkı; fikirlerin oluşması, gelişmesi ve uygulanması ile farklılaşmak, farkındalık yaratmak konusunda geliştirdiği politikadan kaynaklanmaktadır. Günümüzde vazgeçilmez olan yenilikler ve yenilikçi düşüncelerdir. Farklı olan talep edilmekte, fark yaratanlar kazanmaktadır. Bu durum fikri çalışmalarla ortaya çıkan fikri ürünlerin korunmasını zorunlu kılmaktadır.

Aydın coğrafi anlamda Türkiye’nin en avantajlı illerinden birisidir. Verimli tarım arazileri, ürün çeşitliliği, kültürel mirası, el sanatları, folkloru, antik kentleri, jeotermal kaynakları, tarım kenti olarak bilinmesine rağmen gelişen sanayisi ile pek çok anlamda tercih edilebilecek bir şehirdir.

Acaba Aydın’ın bütün bu zenginlikleri yeterince biliniyor mu? Tüketicinin ürün tercihinde dikkate aldığı marka, turistin şehir tercihinde rol oynar mı? Yapılan ar-ge çalışmaları bilim insanlarını ve sanayicileri Aydın’a çeker mi?

Markalaşma ve İnovasyon alanında Türkiye’nin ilerlemesinin şart olduğunu biliyoruz. Son yıllarda hazırlanan çeşitli eylem planlarında bu konulara ağırlıklı yer verilmektedir. Aydın sahip olduğu tüm zenginliklerini rekabet edebilir hale getirmek ve değerlerini korumak zorundadır.

Peki “Bunu nasıl başaracağız?”

Bu bir süreç olacaktır. Öncelikle toplumumuzun farklı sektörlerini bir araya getiren, işbirliği ile yapılacak hazırlıkları düşünen, tasarlayan ve organize eden, strateji geliştirecek kapsamlı bir örgütlenmeye ihtiyaç vardır.

Bu düşüncelerin ilham vermesiyle düşünülen Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği (MARKAYDER),

• Toplumun tüm kesimlerinde markalaşma, yenilikçilik ve kalite geliştirme çalışmalarını etkinleştirmek, geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak,

• Marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, tasarım gibi sınai haklar ve kalite güvence sistemleri konularında ilgilileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

• Şehirlerin tarım, gıda, sağlık, turizm, tarih, doğal kaynaklar, kültür ve el sanatları da dahil olmak üzere sahip oldukları yerel değerlerini yenilikçi anlayışla küresel rekabette öne çıkarmak,

• Şehir markalaşmaları üzerine çalışmalar yapmak,

• Ürün ve hizmet sektöründe markalaşma, yenilikçilik ve kalite güvence sistemlerinin benimsenmesini sağlamak ve ulusal-uluslar arası rekabet gücünün arttırılması ile ülke ekonomisinin gelişmesine destek olmak,

• Yenilikçi düşüncenin, iş fikirlerinin ve girişimciliğin değerlendirilmesi için uygun ortamların yaratılmasını sağlamak,

• Kadınların, gençlerin ve engellilerin; yenilikçi kültürle girişimciliğe özendirilmesini ve desteklenmesini sağlamak,

• Markalaşma, yenilikçilik, girişimcilik ve kalite geliştirme konularında sektörler arası işbirliğini sağlamak, toplumsal farkındalığı güçlendirmek için gerekli eğitim, proje, uygulama, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Aydın’ı marka şehir yapmak için bu işbirliğini sağlamayı planladığımız Marka Şehir Aydın (MARKAY) ve Ar-Ge inovasyon çalışmalarını geliştirmek için işbirliğini sağlamayı planladığımız İnovasyon Aydın (İNOVAY) iki temel çalışma konumuz olacaktır.

Derneğimizin yapacağı bütün çalışmalarda öncelik Aydın’ın çıkarları olacaktır. Bu sebeple Aydın’a gönül veren tüm ilgililerin desteğini bekliyoruz.

Saygılarımla.

Peri Banu NEMUTLU (Hukukçu-Marka ve Patent Vekili)
Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı